Orifarm

Europa' grootste leverancier van parallel gedistribueerde- / geïmporteerde geneesmiddelen stelt zich ten doel middels haar leveringen bij te dragen aan concurrentie en zodanig aan lagere geneesmiddelenkosten voor lokale overheden en patiënten. Dit bedrijf is commercieel actief in diverse Europese landen waaronder Scandinavische landen, in Duitsland en Nederland en in de Tsjechische Republiek.

Om haar ambitie van toenemende ‘parallelle’ leveringen in Europese landen te realiseren oriënteert zij zich ook op nieuwe markten.

Voor dit doel heb ik voor hen als Consultant a.i. een marktanalyse uitgevoerd in België naar de leveringsmogelijkheden van geregistreerde medicatie.

Met behulp van beschikbare informatie van de betrokken overheidsinstanties (FAGG, FOD Economie, RIZIV, KCE) en van belangenverenigingen (Pharma.be, VZA) heb ik mij verdiept in registratie-procedures en regelgeving met betrekking tot prijsstelling en terugbetaling.

In overleg met ziekenhuisapothekers en via e-Procurement heb ik geneesmiddelenlijsten verzameld waarop het forfaitair financieringssysteem wel- of niet op van toepassing is en deze aanvullend beoordeeld door medicatiedatabanken (BCFI, RIZIV) te raadplegen.

De verzamelde gegevens heb ik verwerkt in een rapport en toegelicht aan de Department Manager ‘Hospital’.