Medische hulpmiddelenindustrie

De markt van medische hulpmiddelen is verdeeld in een groot aantal deelmarkten. Markten of segmenten die hierbij onderscheiden kunnen worden betreffen onder andere die van:

  • medische apparatuur
  • medische verbruiksgoederen
  • medisch instrumentaria
  • prothesen en implantaten
Deze medische hulpmiddelen worden meestal aangeschaft door inkoopafdelingen van instellingen zoals ziekenhuizen, verpleeg- of andersoortige instellingen of ook door thuiszorgorganisaties, veelal in samenspraak met zorgprofessionals. Voor dit doel vormen instellingen met elkaar menwerkingsverbanden en worden de in te kopen goederen en diensten vaak openbaar aanbesteed.
 
Multinationals bieden vaak een breed assortiment van producten en diensten. Dochterondernemingen en Nederlandse bedrijven fungeren als importeur en leverancier van medische hulpmiddelen. Via hen gaan de producten soms rechtstreeks, soms via tussenkomst van een groothandel naar de inkopende instelling.
 
Een bedrijf dat in dit brede kader als voorbeeld genoemd kan worden en waarvoor Mark werkzaamheden heeft verricht is Fresenius Kabi.