Hospital care & Home care

Een ziekenhuisopname (hospital care) kan voor een patiënt worden verkort of mogelijk worden voorkomen door verpleging of verzorging in zijn/haar eigen thuissituatie (home care).

Dankzij medisch facilitaire dienstverleners, de inzet van specialistische teams en vakkundige verpleegkundigen is veel geavanceerde medische ziekenhuistechnologie ook thuis goed toepasbaar.

De aanvraag voor thuiszorgtherapie met ondersteuning door een medisch facilitaire dienstverlener wordt opgesteld door een aanvrager. Deze aanvraag wordt over het algemeen rechtstreeks naar de medisch facilitaire dienstverlener gestuurd voor verdere afhandeling.

Deze bedrijven hebben met de zorgverzekeraars van patiënten en over de leveringsondersteuning van de benodigde medische hulpmiddelen en accessoires afspraken gemaakt. 

Medisch facilitaire dienstverleners zijn gespecialiseerd in de levering van onder andere:

  • apparatuur
  • medische hulpmiddelen 
  • ondersteunende diensten

Een bedrijf dat in dit brede kader als voorbeeld genoemd kan worden en waarvoor Mark werkzaamheden heeft verricht is Calea (thans deel uitmakend van Mediq Tefa).