Farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie onderzoekt, ontwikkelt, produceert en levert geneesmiddelen, meestal op mondiale schaal.

Deze sector laat zich onderverdelen in leveranciers van:

  • innovatieve merkgeneesmiddelen (spécialités)  
  • generieke geneesmiddelen (‘me-too’)

Dochterondernemingen en Nederlandse bedrijven fungeren als importeur en leverancier van geneesmiddelen. Via hen gaan de producten soms rechtstreeks, soms via tussenkomst van een farmaceutische groothandel naar apotheekhoudenden.

Leveranciers hebben zich vaak gespecialiseerd in één of meerdere therapeutische deelmarkten. Voorschrijvers zijn zorgverleners in de eerste- (extramurale), tweede-  of derdelijns- (intramurale) gezondheidszorg.

De inkoop van deze geneesmiddelen vindt onder andere plaats via aanbestedingsprocedures van zorgverzekeraars en door samenwerkende ziekenhuisapothekers, via inkoopgroepen.

Bedrijven die in dit brede kader als voorbeeld genoemd kunnen worden en waarvoor Mark werkzaamheden heeft verricht zijn Bristol-Myers SquiBB, Zeneca (thans AstraZeneca), Fresenius Kabi, Gilead Sciences en Claris Lifesciences.